Direct naar inhoud

Theory of Mind: ToM training

Libra gaat ook dit najaar weer een Theory of Mind (ToM) training aanbieden. Doelgroep van deze training is kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar en hun ouders in de regio Breda, Tilburg en Eindhoven. De data van de intake zijn: donderdag 21 en 28 september 2023. De training is 4 keer aan het eind van 2023 en 4 keer in het begin van 2024. De data van de training worden bij de deelnemers bekendgemaakt.

Over Theory of Mind

Theory of Mind (afgekort ToM) vergroot het inzicht in jezelf en in de ander. Hierdoor begrijp je het gedrag, de gevoelens en de behandeling van anderen beter. Kinderen kunnen hierdoor beter aansluiten bij leeftijdsgenoten, waardoor het plezier in sociale situaties wordt vergroot.

Vaker bij kinderen met een auditieve beperking

Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen met een auditieve beperking vaker moeilijkheden hebben met het goed begrijpen van en afstemmen op anderen. Om hen vaardiger te maken binnen sociale situaties is deze ToM training door Pento ontwikkeld.

Het ouderprogramma van de ToM training wordt bij Libra verzorgd door een maatschappelijk werker. Een orthopedagoog en logopedist geven samen de kindertraining.

Meer informatie en aanmelden

Is uw kind in zorg bij ons en komt hij/zij in aanmerking voor de training, dan heeft u een vrijblijvende uitnodiging ontvangen. Mocht u geen brief ontvangen hebben, dan horen wij het graag via het mailadres: tomtraininglibra@libranet.nl.

Ook voor meer informatie over deze training kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres. De zorgverzekeraar vergoedt deze ToM training vanuit de basisverzekering.