Direct naar inhoud

Wachttijden kinderen

Onderstaand een overzicht van de driemaandelijks gemiddelde wachttijden (laatste update 11-9-2023). De wachttijden zoals geplaatst zijn de wachttijden van het moment van ontvangen van de verwijzing tot het moment dat u voor de eerste afspraak komt. De wachttijden zijn een gemiddelde van de afgelopen drie maanden en geven daarom een wat vertekend beeld over de huidige wachttijden. De wachttijden na een eerste afspraak zijn verschillend per onderzoek en zijn na te vragen bij de behandelaar tijdens de afspraak of bij de planning. Voor bepaalde doelgroepen wordt meteen een afspraak gepland (o.a. verwijzing na neonatale gehoorscreening, plotseling gehoorverlies).

Diagnostiek door het Audiologisch Centrum

Vanaf de datum dat wij uw verwijzing hebben ontvangen tot uw afspraak gelden de volgende gemiddelde wachttijden.

  Breda Tilburg Eindhoven
Gehoor/spraak-taal 7 weken 10 weken 8 weken

ZG-zorg (Zintuiglijke Gehandicaptenzorg)

Van datum ontvangst verwijzing tot datum intake

  Breda Tilburg Eindhoven
Doof/slechthorend 3 weken 4 weken 1 week
  't Kwetternest Uden De Maki’s Eindhoven
TOS (Taalontwikkelingsstoornis) 3 weken 1 week

Van datum intake tot aan 1e afspraak bij de behandelaar

  Breda Tilburg Eindhoven
Doof/slechthorend 3 weken 4 weken 1 week
  't Kwetternest Uden De Maki’s Eindhoven
TOS (Taalontwikkelingsstoornis) 6 weken

6 weken

Van datum ontvangst verwijzing tot 1e afspraak bij de behandelaar

  Breda Tilburg Eindhoven
Doof/slechthorend 6 weken 8 weken 2 weken

 

  't Kwetternest Uden De Maki’s Eindhoven
TOS (Taalontwikkelingsstoornis) 9 weken 7 weken 

laatste update wachttijden 11-9-2023